Liczba odwiedzin strony: 12008 Osób na stronie: 1
 

Akor. Kancelaria rzeczoznawców majątkowych.
Wycena nieruchomości

 
 
Akor. Kancelaria rzeczoznawców majątkowych.
Wycena nieruchomości
 
Armii Krajowej 65 lok. 6
41-506 Chorzów
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 11 poz. 97 - Zm.: ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:   1)   art. 2 otrzymuje brzmienie: "Art. 2.   Przepisy ustawy stosuje się do opakowań wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach...
Monitor Polski 1995 Nr 10 poz. 136 - Wzór formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r
ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 3 lutego 1995 r. w sprawie wzoru formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r. (M.P. z dnia 28 lutego 1995 r.) Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r. (Dz. U. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się wzór formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r., określony w załączniku do...