Liczba odwiedzin strony: 12007 Osób na stronie: 6
 

Akor. Kancelaria rzeczoznawców majątkowych.
Wycena nieruchomości

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 11 poz. 97 - Zm.: ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:   1)   art. 2 otrzymuje brzmienie: "Art. 2.   Przepisy ustawy stosuje się do opakowań wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach procedury dopuszczenia do obrotu lub wewnątrzwspólnotowego obrotu, opakowań będących przedmiotem działalności gospodarczej na terenie kraju oraz wszystkich powstałych z nich odpadów opakowaniowych.";   2)   w art. 3: a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Opakowania obejmują następujące kategorie: 1)   opakowania jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku, 2)   opakowania zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech, 3)   opakowania transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.", b)  w ust. 3 pkt 3a otrzymuje brzmienie: "3a)  środkach niebezpiecznych - rozumie się przez to substancje i preparaty chemiczne zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla środka z przypisanym symbolem N, określone w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, oraz środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo...
Monitor Polski 1995 Nr 10 poz. 136 - Wzór formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r
ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 3 lutego 1995 r. w sprawie wzoru formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r. (M.P. z dnia 28 lutego 1995 r.) Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r. (Dz. U. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się wzór formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r., określony w załączniku do zarządzenia. § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. .................................................. Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu. .................................................. Załącznik SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ metodą reprezentacyjną z dnia 17 maja 1995 r. FORMULARZ MIESZKANIOWO-LUDNOŚCIOWY grafika
KRS 0000259971 - VIGO POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
VIGO POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DUŃSKA 53/3 71-795 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
851-298-03-88 320232524 0000259971
KRS 0000259970 - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH INFARMA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH INFARMA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 2006-07-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁAWSKA 17 02-515 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000259970
KRS 0000259969 - "SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOŚCIUSZKI 1 44-100 GLIWICE M. GLIWICE M. GLIWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
631-250-49-43 240336926 0000259969
KRS 0000259968 - POMORSKA GRUPA FOTOGRAFICZNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POMORSKA GRUPA FOTOGRAFICZNA STOWARZYSZENIE 2006-07-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GDYŃSKA 8 80-340 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000259968
KRS 0000259967 - SKOBIERSKI STROPY SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SKOBIERSKI STROPY SP. J. SP. J. 2006-07-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BOLESŁAWIECKA 11 59-700 TRZEBIEŃ BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIECKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
612-177-70-15 20327493 0000259967